Save-the-date: trefdag virtueel museum van Vlaanderen op 21 november 2022

Het virtueel museum voor de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen krijgt verder vorm. Aan de hand van suggesties en reacties van meer dan 130 deelnemers uit alle hoeken van de erfgoedsector hebben we het concept voor het museum uitgepuurd. Dat concept werken we nu uit met enkele interactieve prototypes. De uitkomst ervan delen we graag tijdens een trefdag in Brussel op maandag 21 november 2022 voor collega's uit de erfgoedsector. Zet deze datum alvast in je agenda!

 

Net zoals tijdens de ontwerpdagen in februari bieden we je verschillende onderwerpen:

  • Digital storytelling: het museum wil een stapsteen en wegwijzer zijn voor een breed publiek. De prototypes gaan op zoek naar manieren om een breed publiek te boeien met geschiedenis en erfgoed. We laten je de prototypes graag zelf beleven en delen de inzichten uit gebruikerstesten.
  • Redactie: voor de redactionele kant van de prototypes werken we kleinschalig samen met vertegenwoordigers uit heel erfgoedland). Het proces, de samenwerking en de toepassing van inhoudelijke selectiecriteria zijn enkele punten op het programma.
  • Technologie: ook de technische architectuur, hoe die aansluit bij andere initiatieven, en hoe we bij de start en op langere termijn integreren met erfgoed- en andere databronnen, komt aan bod.
  • Organisatie: naast een model voor de redactionele werking en het technische beheer, gaan we in op hoe we het museum in de markt kunnen zetten om een breed publiek te bereiken en echt als wegwijzer te fungeren.

Na de zomer starten we met de inschrijvingen voor de trefdag.