Veelgestelde vragen

Zijn er al andere virtuele musea?

We hebben wereldwijd gezocht naar een model voor het virtuele museum, maar dat vonden we nog niet. Wel zijn er vele knappe voorbeelden van interessante elementen zoals het gebruik van onder andere augmented reality, spel- en verteltechnieken en 3-dimensionele reconstructies van het verleden om bezoekers te boeien en de weg te wijzen naar ons erfgoed.

Welk erfgoed komt er aan bod in het virtuele museum?

Het virtuele museum wil verhalen vertellen over de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen van de prehistorie tot nu, over een grondgebied dat doorheen de tijd veranderd is, en zoals die tot uiting komt in ons dagelijks leven en onze omgeving, in kunst, in wetenschap, in politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Het erfgoed dat daarvan getuigt, is onroerend (zoals gebouwen, stadsgezichten en historische landschappen), immaterieel (zoals tradities en ambachten die vandaag verderleven) en roerend erfgoed (zoals kunst-en gebruiksvoorwerpen, handschriften en gedrukte documenten).

Waar vind ik meer informatie over de opdracht?

Het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 (p. 128) stelt: ‘We starten een traject om onze Vlaamse geschiedenis te ontsluiten in een museum voor de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen. De regering onderzoekt hiervoor verschillende scenario’s en zal nog deze regeerperiode de eerste concrete stappen zetten.’ 

In de Beleidsnota 2019-2024. Cultuur (p.24) wordt deze beslissing als volgt geconcretiseerd: ‘Via een geïntegreerd cultureel-erfgoedbeleid dat ook de uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet omvat, zet ik in op het borgen en ontsluiten van het geheugen van de samenleving. In een inclusief en gedeeld geheugen hebben alle groepen en individuen een volwaardige plaats en komen verschillende stemmen en perspectieven aan bod. In dit kader starten we een traject om onze Vlaamse geschiedenis te ontsluiten in een museum voor de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen.'

Hoe verhoudt het virtueel museum zich tot de Canon van Vlaanderen?

De Canon van Vlaanderen zal een overzicht bieden van ankerpunten uit onze Vlaamse geschiedenis en cultuur. Een commissie van experten bepaalt de inhoudelijke invulling ervan. In het najaar van 2022 zal de canon klaar zijn. Het virtueel museum wil erfgoed over heel Vlaanderen en ver daarbuiten digitaal samenbrengen en verbinden via verhalen. De Canon van Vlaanderen en het virtueel museum zijn twee gescheiden initiatieven, al laat het virtueel museum wel toe om de ankerpunten uit de canon te verbeelden. Meer info over de Canon van Vlaanderen vind je hier: https://www.canon.vlaanderen/.