Ontwerpdag voor de sector

Het virtuele museum wil roerend, onroerend en immaterieel erfgoed verbinden in verhalen over Vlaanderen, en daarom willen we collega’s van over de hele sector uitnodigen op een ontwerpdag op 4 februari 2022.

Op het voorlopige programma staan plenaire sessies en workshops. In de plenaire sessies bespreken we onder andere:

  • De doelstellingen van het virtuele museum.
  • De stand van zaken van het traject.
  • De uitkomst van benchmarking en gebruikersonderzoeken.
  • De resultaten van de bevraging.

Daarnaast organiseren we workshops om samen verder te denken over:

  • De ondersteunende rol die het virtuele museum kan spelen voor de sector.
  • De eerste concepten die we al uitwerkten voor het museum.
  • De eerste voorstellen voor inhoudelijke selectiecriteria en verhaallijnen.