Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Schittert jouw verhaal straks in het virtueel museum?

Een unieke inkijk in een 18de-eeuws hospitaal

Welk thema of onderwerp moet het publiek straks zeker in het virtueel museum zien?

Het Sint-Janshospitaal in Brugge is één van de oudst bewaarde hospitaalgebouwen van Europa. De oude hospitaalzalen, de kapel, het zuster- en broederklooster, de historische apotheek ademen gewoonweg geschiedenis en de (kunst)voorwerpen die er worden bewaard en getoond, zijn specifiek gemaakt voor deze context. Ze getuigen van acht eeuwen zorg voor lichaam en ziel op deze plek.  Het schilderij 'Zicht in de ziekenzalen' (1778) van Jan Beerblock biedt een unieke kijk in het vroegere hospitaalleven.

Welk bijzonder verhaal is gelinkt aan dit onderwerp?

Het schilderij van Jan Beerblock toont ons heel precies hoe de ziekenzaal van het Sint-Janshospitaal er in de 18de eeuw uitzag en wat er allemaal doende was. Sinds de middeleeuwen is de indeling van het hospitaal niet wezenlijk veranderd. Alle zieken bevonden zich in één grote ruimte, ingedeeld in rijen met beddenbakken. De beddenrijen waren niet ingedeeld volgens medische specialisatie, maar op basis van geslacht. Er was een "mannenreke", een "vrouwenreke" en een "doothouc". Bij de medische zorg, die de patiënten van het Sint-Janshospitaal kregen, moeten we ons niet veel bij voorstellen. Die bestond in de eerste plaats uit voedsel, een warm bed en een luisterend oor.

Het schilderij van Beerblock toont een willekeurige dag in 1778 in de ziekenzaal. Het gonst er van bedrijvigheid. De vele zusters, in zwart habijt, zijn druk in de weer. Ze scheppen eten op, leggen zieken in hun bed of staan stervenden bij in hun laatste uren. Bezoekers, meiden en knechten lopen af en aan. Katten en honden waren toen nog toegelaten. Zielzorg was daarbij minstens zo belangrijk als ziekenzorg. Religieuze zusters deelden er letterlijk en figuurlijk de lakens uit. Zij bepaalden of er een dokter of chirurgijn werd bijgehaald. Beerblocks schilderij geeft dit alles treffend weer.

Waarom mag dit erfgoedverhaal niet ontbreken voor ons publiek in het virtueel museum?

We beseffen het soms niet met de vele crisisverhalen die ons overspoelen, maar België heeft vandaag een van de beste zorgstelsels ter wereld. Ziekenhuizen vervullen daarin een centrale rol, als gespecialiseerde medische behandelcentra met laboratoria, operatiezalen, kabinetten voor raadplegingen, afdelingen voor spoedgevallen en intensieve zorgen... Amper twee eeuwen geleden was van dit alles nog geen sprake. Tot halfweg de 19de eeuw was een hospitaal vooral een opvangtehuis voor arme zieken, bejaarden en andere behoeftigen. Wie geld had, werd thuis verzorgd. Gastvrijheid en de mens stonden centraal, niet de ziekte of de genezing. Het schilderij van Beerblock laat ons nadenken over de enorme sprongen die de medische wetenschap de laatste tweehonderd jaar heeft genomen.

 

Is het erfgoedverhaal verbonden met de plannen van jouw organisatie in 2024? Zo ja, waarmee dan?

In december 2023 opent het Sint-Janshospitaal met een volledig vernieuwde museale presentatie. Het nieuwe Museum Sint-Janshospitaal biedt veel meer dan een (kunst)historisch verhaal. De geschiedenis van het hospitaal en de collectie worden verbonden met universele thema’s zoals gastvrijheid, mededogen en zelfzucht, leven en dood, lichaam en ziel, lijden en zingeving. Hedendaagse kunstwerken versterken en actualiseren dit verhaal versterken. Met de nieuwe opstelling en werking van het Sint-Janshospitaal wil Musea Brugge niet alleen tot het verstand van de bezoekers spreken, maar vooral tot hun hart. Het schilderij ‘Zicht in de ziekenzalen’ van Jan Beerblock is in 2023 gerestaureerd en schittert nu als een van de kernobjecten in de nieuwe opstelling.

Met welke historische periode(s) is dit erfgoedverhaal verbonden?

18de eeuw, maar de inrichting van het Sint-Janshospitaal is sinds de 14de eeuw weinig gewijzigd.

Met welke plaats(en), voorwerpen of erfgoedelementen is dit erfgoedverhaal verbonden?

Beerblocks schilderij ‘Zicht in de ziekenzalen’ is nauw verbonden met het Sint-Janshospitaal. Het biedt niet alleen een waarheidsgetrouwe weergave van de inrichting van het hospitaal. Verschillende voorwerpen die op het schilderij te zien zijn, zoals de draagstoel, de borden en de bedpan, worden nog steeds in het museum bewaard. Het schilderij is ook verbonden met het fenomeen ‘hospitalen’ algemeen vóór het ontstaan van het moderne ziekenhuis (tweede helft 19de eeuw).

Kun je enkele weblinks meegeven naar achtergrondmateriaal?

https://collectie.museabrugge.be/collection/work/id/O_SJ0160_I

https://www.okv.be/artikel/het-sint-janshospitaal-brugge

https://www.museabrugge.be/bezoek-onze-musea/onze-musea-en-monumenten/sint-janshospitaal

Deze afbeelding is in hoge kwaliteit beschikbaar

Ja

We beschikken over de rechten van dit beeld/kregen toestemming van de rechthebbende(n) voor het gebruik van deze afbeelding.

Ja