Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Prototypes: tastbaar en testbaar

Na een verkenning met sectorgenoten en onderzoek met het publiek om tot een positionering en concept voor het virtueel museum te komen, zijn we gestart aan aantal prototypes van elementen in het concept.

Met de prototypes hebben we de volgende doelen voor ogen:

  • Ze willen het virtueel museum verder tastbaar maken voor alle stakeholders.
  • Ze laten toe om verder samen te werken met sectorgenoten om te komen tot prototypes die inhoudelijk representatief zijn en overeen stemmen met de positionering, de verwachtingen over de wisselwerking en de inhoudelijke selectiecriteria die uit de samenwerking tot nu toe naar boven gekomen zijn.
  • Ze laten toe om gericht samen te werken met ons doelpubliek. Je reacties tijdens o.a. de ontwerpdagen gaven aan dat het geen sinecure is om alle geledingen te bereiken. Daarom hebben we besloten om het brede publiekstraject dat we tijdens de ontwerpdagen (lees hier de verslagen) voorstelden naar achter te schuiven, en ons doelpubliek eerst kleinschaliger maar ook meer gefocust te betrekken bij de uitwerking van de prototypes.
  • Naast een concept moet het lopende voorbereidingstraject ook budgetten en plannen voor de technologie en de beheerswerking opleveren. Behalve om vernieuwende formats voor digitale erfgoedbeleving verder concretiseren, laten de prototypes ook toe om de redactionele, creatieve en technische inspanning in te schatten, als basis voor een realistisch groeiplan voor het virtueel museum.

Voor de prototypes willen we dus graag de samenwerking met de sector verder zetten. We willen één of enkele diverse teams van 8 deelnemers bijeen brengen uit verschillende erfgoedinstellingen, -sites en -praktijken in de tweede helft van april.

In een korte workshop van 2,5 uur begeleiden we het team in 4 stappen om tot enkele verhaallijnen te komen die ons in vogelvlucht door Vlaanderen nemen. Op die manier willen we tot een representatieve en onafhankelijke inhoud voor de prototypes komen, en kunnen we het voorlopige selectiekader testen dat uit de ontwerpdagen is gekomen.

Laat weten of je wil deelnemen of je zelf (of een geïnteresseerde collega) wil deelnemen. Dan gaan we op zoek naar een geschikte datum en plaats.

Deel op facebook
Deel op twitter