Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Schittert jouw verhaal straks in het virtueel museum?

Museum voor Heem- en Oudheidkunde

Welk thema of onderwerp moet het publiek straks zeker in het virtueel museum zien?

Een museumpje uit Kontich, klein en fijn, wil er misschien ook wel bij zijn. Het heeft veel troeven in handen om eenieders hart te verwarmen... Het is geschikt voor jong en oud, arm en rijk.... Sowieso komt ge er qua kennis en ervaring rijker uit dan dat je er bent binnengegaan ! De onderwerpen zijn legio, zij behandelen als het ware alle aspecten van het leven, en wat de tijdspanne betreft, het bestrijkt een periode van de prehistorie tot laat ons zeggen het heden. Een paar opvallende items, die zeker aan het licht moeten komen, zijn de Gallo-Romeinse periode, die hier te Kontich serieus wat ' voeten in de aarde ' heeft gehad ! Die Romeinen wisten waar het goed leven was en de plaatselijke bevolking heeft er ' goedschiks of kwaadschiks '( zoals dit niet alleen hier maar ook elders in ons land gebeurde ! ) heel wat van overgenomen, getuige hiervan vele aantrekkelijk en educatief gerangschikte voorwerpen in een belangrijk deel van het museum . Er zijn in het verleden verscheidene opgravingscampagnes geweest, grotendeels verricht door de Avra ( Antwerpse vereniging voor Romeinse Archeologie ). Vanaf dan is het meer wetenschappelijk aangepakt. Daarvoor waren er ook al ' speurtochten' gebeurd, maar de kennis van de Archeologie was toen nog niet zo uitgebreid. Sowieso zijn er voldoende bewijzen aangeleverd om te stellen dat hier te Kontich een belangrijke nederzetting geweest is. Er zijn een aantal mooie maquettes te zien, vooral die van de Gallo-Romeinse tempel, die dit aanschouwelijk maken . Een ander interessant item in het museum zijn de ' Merklappen', die zeer befaamd zijn , maar...het kan altijd beter, een groter ' forum' zou alleszins welkom zijn !

Welk bijzonder verhaal is gelinkt aan dit onderwerp?

Opnieuw moeten we eigenlijk weerspreken over ' verhalen en onderwerpen ', want zoals gezegd, is de collectie zeer divers en uitgebreid. Er zit trouwens ook nog heel wat in de reserves, waarvan een deel in het verleden al eens naar boven is gekomen naar aanleiding van tentoonstellingen, en dat in de toekomst ook weer kan gebeuren... Onlosmakelijk verbonden met het museum is de Koninklijke Kring voor Heemkunde, die op verschillende dagen actief is met het bestuderen, inventariseren, ' bewaren en bewaken' van het erfgoed, vergaderen, soms tentoonstellingen en uitstappen organiseren. Zij zijn gehuisvest in het Documentatiecentrum in de Duivenstraat, het oude huis van de stichter van de Heemkundige Kring , Eerwaarde Heer Dr. Jozef Van Herck . Een van de ' Gallo-Romeinse ' verhalen kunnen we misschien direct linken aan de naam van Kontich zelf.... Daar is ook al heel wat inkt over gevloeid ! lange tijd heeft men aangenomen dat de naam ' Kontich' afkomstig zou geweest zijn van ' Condacum '. Dit zou dan betekenen dat het van ' samenvloeiing' zou komen, nl. de samenvloeiing tussen tussen Rupel en Schelde. Kontich ligt daar eigenlijk nogal ver vandaan, maar het Kontichse gebied was toen wel veel groter , redeneerde men... Ondertussen is men daar reeds geruime tijd van afgestapt, mede door het feit dat in de naamgeving in de loop der tijden, nooit een 'd ' voorgekomen is . Eminente Naamkundigen hebben zich daar intensief mee bezig gehouden. Momenteel is men meer geneigd te stellen dat Kontich afgeleid zou zijn van ' Contiacum '. Dwz. - acum zou een Keltisch achtervoegsel zijn dat zoveel betekent als ' ( een landgoed) eigendom van ', toegevoegd aan een eigennaam, nl. de bezitter van dit goed . De eigenaar van Contiacum zou dan ene ' Contius 'zijn . Het Keltisch woord contios betekent ' honderdman' ( centurio in het Latijn ) . Contiacum zou dan de ' villa van de honderdman ' kunnen betekenen... Ofwel heette hij misschien zo of was het zijn bijnaam... Wil nu toch het toeval dat er een paar jaar geleden een reus in Kontich opgedoken is met de naam Contios... ! Nee, toeval is dit natuurlijk niet. Iemand is op het idee gekomen van een reuzenfiguur te ontwerpen ( een beetje in de stijl van die Franse reuzenfamilie , die in Antwerpen een paar maal door de straten gewandeld is ) . Hij heeft deze Kontichse reus dan verbonden met ' onze Contios-figuur' . En de verhalen gingen verder.... ' Onze Contios-reus ' heeft ondertussen al verscheidene keren opgetreden.... De cirkel is hier echt wel rond en het zou leuk zijn om het nog wat meer ' in het rond te vertellen '!

Waarom mag dit erfgoedverhaal niet ontbreken voor ons publiek in het virtueel museum?

Het interessante hiervan is dat al deze disciplines ( Naamkunde, Archeologie, geschiedkundige teksten, mondelinge overleveringen enz..) samenkomen om als het ware één mooi verhaal te schrijven. Maar zoals gezegd, er zijn nog verhalen... zoals bijv. de Merklappen. Reeds een aantal jaren hierbij verbonden zijn de hedendaagse ' Lapzussen'. Dit zijn een aantal dames die op regelmatige basis bij elkaar komen om deze traditie van merklappen nieuw leven in te blazen. Zij be- of herwerken de oude merklappen ( op een nieuw stuk stof uiteraard, want de oude moeten perfect bewaard en intact blijven ! ) of kunnen ook een nieuwe creatie maken, wel een beetje in de stijl en met de oude technieken van de oorspronkelijke merklappen. Dit biedt ook weer ' stof tot nadenken ' ! Museum voor Heemkunde Kontich...te veel om op te noemen !

Is het erfgoedverhaal verbonden met de plannen van jouw organisatie in 2024? Zo ja, waarmee dan?

Misschien wel, nog af te wachten...

Met welke historische periode(s) is dit erfgoedverhaal verbonden?

Gallo-Romeinse periode, maar ook andere periodes, middeleeuwen, 15de, 16de, 17de, 18de, 19de, 20ste eeuw.

Met welke plaats(en), voorwerpen of erfgoedelementen is dit erfgoedverhaal verbonden?

Kontich, Erfgoedborden op de plaatsen waar er sporen van bewoning geweest zijn, de voorwerpen in het Museum.

Kun je enkele weblinks meegeven naar achtergrondmateriaal?

museumkontich.be https://www.museumkontich.be

Deze afbeelding is in hoge kwaliteit beschikbaar

Nee of weet niet

We beschikken over de rechten van dit beeld/kregen toestemming van de rechthebbende(n) voor het gebruik van deze afbeelding.

Nee of weet niet