Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Schittert jouw verhaal straks in het virtueel museum?

Gebroeders Van Eyck waren valkeniers.

Welk thema of onderwerp moet het publiek straks zeker in het virtueel museum zien?

Valkerij

Welk bijzonder verhaal is gelinkt aan dit onderwerp?

Gebroeders Van Eyck met het Lam Gods in de SintBaafskathedraal te Gent en hun connectie met Valkerij. Jan van Eyck tekende zijn broer Hubert van Eyck , niet van adel; hij draagt eenvoudige kleren en de huif van de valk is een eenvoudige kap. Met een stokje streelt Hubert van Eyck de vogel. Oorspronkelijk heet dit attribuut de ‘fristfrast’, van oorsprong een duiven- of hoendervleugel die diende om de veren glad te strijken. Hubert van Eyck draagt echter geen valk op de linkerhand, maar een sperwer. Dat is te zien aan de lange staart en de korte vleugels, wat de kenmerken zijn van de havik of sperwer. Het huiven van de havik is in onze tijd niet gebruikelijk, maar in het verleden werd dat net zo veelvuldig toegepast als het huiven van de valk. Jan van Eyck was eerst werkzaam als valkenier bij Jan van Beieren, toen deze nog prins-bisschop van Luik was. Misschien was ook Jan reeds in die periode werkzaam in deze Waalse stad. Op zijn Madonna in de kerk (Berlijn, Staatlichen Museen) treffen we in het koor engelen aan, die mogelijks in verband kunnen gebracht worden met de verschijning aan het graf van St-Lambertus in de verdwenen Luikse hoofdkerk." Later toen "meyster Jan den Maelre"(=van Eyck) o.a. muurdecoraties aanbracht in het paleis van Den Haag voor Jan van Beieren als graaf van Holland, was Heyn Van Eyck daar werkzaam als "jaghermeester", "Spaerwenier"?' Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten verliet Jan van Eyck Holland en vestigde hij zich bij zijn broer Hubert in Vlaanderen. Hubert was samen met zijn zuster op dat ogenblik werkzaam te Gent." Hubert van Eyck had een groot schildersatelier in de Arteveldestad." Op 19 mei 1425 werd Jan van Eyck hofschilder bij Filips de Goede,hertog van Bourgondië. Aan de hand van kwartierstaten van Jan van Eyck, waarvan het van Eyckblazoen verwijst naar Postel en Taxandrië, hebben we kunnen veronderstellen dat de familienaam afgeleid is van Bergeik, dat voor 1500 de naam droeg van Eyckelberg. Bergeik is een naburig dorp van Postel en Arendonk. Er was dus een familiale band tussen deze schilders uit Maaseik en de van Eycks uit de Kempen. Bijgevoegde foto geeft een tekening weer van vermoedelijk Hubert of Jan Van Eyck met een sperwer door Petrus Christus, een leerling en opvolger van Jan Van Eyck in Brugge.

Waarom mag dit erfgoedverhaal niet ontbreken voor ons publiek in het virtueel museum?

Weetje over de gebroeders Van Eyck die bijna niemand weet.

Is het erfgoedverhaal verbonden met de plannen van jouw organisatie in 2024? Zo ja, waarmee dan?

Neen

Met welke historische periode(s) is dit erfgoedverhaal verbonden?

15 eeuw. Vlaamse primitieven

Met welke plaats(en), voorwerpen of erfgoedelementen is dit erfgoedverhaal verbonden?

Valkerij, SintBaafs Kathedraal Gent , Lam Gods, Arendonk, Gent, Brugge

Kun je enkele weblinks meegeven naar achtergrondmateriaal?

http://www.hetlandvanaalst.be/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/LVA-JG-59-2007-2.pdf http://doi.org/10.18146/tmg.151 https://en.wikipedia.org/wiki/Petrus_Christus

Deze afbeelding is in hoge kwaliteit beschikbaar

Ja

We beschikken over de rechten van dit beeld/kregen toestemming van de rechthebbende(n) voor het gebruik van deze afbeelding.

Nee of weet niet