Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Schittert jouw verhaal straks in het virtueel museum?

Een sterke band met Sint-Gummarus

Welk thema of onderwerp moet het publiek straks zeker in het virtueel museum zien?

Aan de verering van de H. Gummarus zijn bijzondere tradities verbonden. Jaarlijks laten gelovigen de band van de H. Gummarus op hun schouders leggen. Het zilveren schrijn met de relieken van de heilige, draagt men in processie rond door de stad. Verschillende Lierse gemeenschappen verbinden zich aan de H. Gummarus en houden deze traditie in ere.

Welk bijzonder verhaal is gelinkt aan dit onderwerp?

In de legende lezen we over Gummarus die in de 8ste eeuw als adellijk grootgrondbezitter leeft in Emblem en Lier. Hij onderneemt veldtochten en een bedevaart. Terug thuis wijdt hij zijn leven aan het geloof en helpt hij de streek bekeren tot het christendom. In de 9de eeuw wordt Gummarus heilig verklaard. In de Vita Sancti Gummari vertelt een onbekende auteur over de wonderen die hij verrichtte, zoals de twee delen van de omgehakte boom die hij aan elkaar laat groeien door ze te verbinden met zijn gordel, de bron die hij laat ontspringen door zijn staf in de grond te steken, en een kind dat hij redt van de dood door een slang. In de 11de eeuw start de bouw van een grote kerk die sinds de 12de eeuw de H. Gummarus’ naam draagt. Op zijn feestdag, 11 oktober, plaatst men het zilveren schrijn met daarin de kist met zijn beenderen in het schip van de kerk. Gedurende negen dagen kunnen de gelovigen de relieken vereren en de band van de H. Gummarus op hun schouders laten leggen. Zo ontvangen ze op voorspraak van de heilige bescherming tegen lichamelijke en relationele breuken. Het schrijn draagt men nadien in processie rond door de stad. Elke 25 jaar opent de bisschop het schrijn en erkent hij de echtheid van de relieken. De stad viert dit met de Gummarusfeesten.

Waarom mag dit erfgoedverhaal niet ontbreken voor ons publiek in het virtueel museum?

In de lokale gebruiken rond de H. Gummarus schuilt een universele betekenis. Tradities als deze zorgen voor een grote verbondenheid onder de bevolking. De Gummarusprocessie is een hoogdag waarnaar een jaar wordt toegeleefd. Jeugdbewegingen, verenigingen, gildes en genootschappen maken er een erezaak van om mee te stappen. Aan helpende handen, engagement en toeschouwers geen gebrek. Dit verhaal heeft het potentieel van herkenbaarheid voor het publiek van het virtuele museum.

Is het erfgoedverhaal verbonden met de plannen van jouw organisatie in 2024? Zo ja, waarmee dan?

De Sint-Gummaruskerk is tot 2029 in restauratie. De volledige buitenzijde, het gehele interieur, haar belangrijkste cultuurgoederen en de glasramen worden aangepakt. Tot 2025 zal de kerk niet toegankelijk zijn voor publiek omdat er onder de vloer verwarmingsconvectoren worden geplaatst. Nadien wordt steeds de helft van de kerk opengesteld, naargelang de restauratiefase. Bezoekers kunnen tot 2025 de werkzaamheden in de kerk volgen via een kijkdoos aan het westportaal van de kerk. De immateriële praktijken rond de H. Gummarus werden in 2022 gedocumenteerd in filmpjes die in 2024 in de kijkdoos getoond worden. Omdat de Lierenaar veel belang hecht aan de tradities rond de H. Gummarus, staat het reliekschrijn tot 2025 opgesteld in het stadsmuseum, zodat de processie kan blijven uitgaan.

Met welke historische periode(s) is dit erfgoedverhaal verbonden?

14de tot 21ste eeuw.

Met welke plaats(en), voorwerpen of erfgoedelementen is dit erfgoedverhaal verbonden?

-Sint-Gummarukerk Lier -Kijkdoos westportaal Sint-Gummaruskerk Lier -Reliekschrijn, permanente opstelling Stadsmuseum Lier

Kun je enkele weblinks meegeven naar achtergrondmateriaal?

www.lier.be/sint-gummaruskerk

https://www.sintgummaruskerktelier.be/ 

Deze afbeelding is in hoge kwaliteit beschikbaar

Ja

We beschikken over de rechten van dit beeld/kregen toestemming van de rechthebbende(n) voor het gebruik van deze afbeelding.

Ja