Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Schittert jouw verhaal straks in het virtueel museum?

Pioniers in het Waasland

Welk thema of onderwerp moet het publiek straks zeker in het virtueel museum zien?

Ondernemingszin en politiek engagement. De stempel die geestelijke ordes drukten op de middeleeuwse samenleving is niet alleen van religieuze aard.

Welk bijzonder verhaal is gelinkt aan dit onderwerp?

  1. In 1197 verliet een benedictijn de Gentse Sint-Pietersabdij en streek hij neer in Boudelo, een gehucht op de weg van Gent naar Antwerpen. Wanneer Boudewijn van Boekel zich vestigt in het Waasland, krijgen hij en zijn volgelingen van graaf Boudewijn IX verschillende gronden. De monniken van de Boudelo-abdij blonken niet alleen uit in godsvrucht maar ook in ondernemingszin. De verschillende economische activiteiten die door hen werden ontplooid zorgden voor heel wat werkgelegenheid in de regio. Met hun economische activiteiten transformeerden ze hun abdij in een imposant complex met allures. Ze permiteerden zich luxe weliswaar binnen de grenzen van de regels van hun orde. Met hun verworven status en macht werden ze ook een belangrijke politieke speler. Die politieke en economische macht weerspiegelde zich ook in enkele negatieve gevolgen. De abdij was verschillende keren onderhevig aan de woede van Gentse opstandelingen, die in de abdij duidelijk een symbool van weelde en de gevestigde macht zagen. Tijdens de beeldenstorm worden de monniken een laatste maal verdreven uit de boudelo-abdij.
  2. Reynaert de Vos is ook bijzonder Zo wijst recent onderzoek uit dat het Reynaertverhaal geschreven kan zijn door een lekenbroeder uit de abdij van Boudelo.

Waarom mag dit erfgoedverhaal niet ontbreken voor ons publiek in het virtueel museum?

De Boudelo-abdij was het grootste bedrijf dat het Waasland heeft gekend in de middeleeuwen. Zowel economische als politiek werden ze door het ontginnen van woeste gebieden een instituut in het Waasland en het graafschap Vlaanderen.

Is het erfgoedverhaal verbonden met de plannen van jouw organisatie in 2024 en 2025? Zo ja, waarmee dan?

Met Erfpunt willen we een nieuw educatief initiatief nemen, de archeologische koffer. Via de koffer, met enkele regionale erfgoedobjecten, kunnen leerlingen in de klas kennis maken met archeologie. Dit gebeurt aan de hand van begeleidende onderzoeksvragen die op voorhand door ons zijn opgesteld. Ze leren ook wat bij over de rijke regionale geschiedenis van het Waasland in een bredere historische context. Deze koffer willen we aanbieden aan het secundair onderwijs. De Boudelo-abdij is archeologische site waar de leerlingen mee aan de slag kunnen gaan.

Met welke historische periode(s) is dit erfgoedverhaal verbonden?

Middeleeuwen, Vroegmoderne tijd

Met welke plaats(en), voorwerpen of erfgoedelementen is dit erfgoedverhaal verbonden?

Veel fysieke objecten zijn gedurende de 18e eeuw onwetend gebruikt voor andere doeleinden bv. verhogen van wegen, aanleggen van dijken. Enkele stukken, waaronder een betegelde vloer, zijn te zien in het SteM in Sint-Niklaas. De fondatie van Boudelo is een natuurgebied in Stekene en Sint-Niklaas. Het verwijst naar de oude gronden, gegeven door de graaf, waarop de Boudelo-abdij gesticht werd. Het Baudelohof, opgericht in 1660, is het oudste relict dat nog recht staat van de Boudelo-abdij. Het Lijsdonkhof, wat in de 13e eeuw geschonken werd aan de abdij en vooral in de 17e en 18e eeuw gebruikt werd als zomerverblijf, vandaag blijft enkel de schuur over. Op de plek waar nu het restaurant Molenhof (Moerbeke-Waas) gelegen is, stond vroeger een molen die in de fondatie voor de Boudelo-abdij zat.

Kun je enkele weblinks meegeven naar achtergrondmateriaal?

http://www.ethesis.net/boudelo/klooster_boudelo/boudelo_inhoud.htm

https://www.klein-sinaai.be/index.php/geschiedenis/opgravingen-baudeloo

https://www.boudelo.be/nl/ 

Laad eventueel een afbeelding op om je onderwerp nog te verduidelijken

Deze afbeelding is in hoge kwaliteit beschikbaar

Nee of weet niet

We beschikken over de rechten van dit beeld/kregen toestemming van de rechthebbende(n) voor het gebruik van deze afbeelding.

Nee of weet niet