Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Schittert jouw verhaal straks in het virtueel museum?

Gouden stater van Tielrode

Welk thema of onderwerp moet het publiek straks zeker in het virtueel museum zien?

Deze munt illustreert op bijzondere wijze de alliantie van verschillende Keltische stammen tegen de Romeinse agressor Julius Caesar en zijn troepen (thema ‘beladen’ erfgoed). 

Welk bijzonder verhaal is gelinkt aan dit onderwerp?

  1. We kunnen dit gouden muntje linken aan de veldtochten van Julius Caesar en de onderwerping van Gallië in de 1e eeuw voor Christus. Het betreft een uniek bewijs van deze woeilige periode. Specialisten discussiëren nog of de stater geslagen werd door de Eburonen of de Atuatici.
  2. Beide Keltische stammen leefden in het hedendaagse Vlaanderen. Toch voelden ze zich verbonden met de Germaanse stammen aan de overkant van de Rijn. Een bewijs van hun verbondheid en identificeren met de Germanen is de afbeelding van de treskilion op de keerzijde van de munt.
  3. Munten nemen een bijzondere plaats in een maatschappij waar ruilhandel de motor is van economische activiteiten. Ze worden gebruikt als politieke geschenken en het smeden van militaire allianties.

Waarom mag dit erfgoedverhaal niet ontbreken voor ons publiek in het virtueel museum?

Met deze munt kan de keerzijde van de inlijving van onze regio in het Romeinse keizerrijk en de pax romama ook eens belicht worden (de genocide en de strooptochten van Julius Caesar en zijn leger).

Is het erfgoedverhaal verbonden met de plannen van jouw organisatie in 2024? Zo ja, waarmee dan?

Met Erfpunt willen we een nieuw educatief initiatief nemen, de archeologische koffer. Via de koffer, met enkele regionale erfgoedobjecten, kunnen leerlingen in de klas kennis maken met archeologie. Dit gebeurt aan de hand van begeleidende onderzoeksvragen die op voorhand door ons zijn opgesteld. Ze leren ook wat bij over de rijke regionale geschiedenis van het Waasland in een bredere historische context. Deze koffer willen we aanbieden aan het secundair onderwijs. Deze gouden stater is een voorwerp waar de leerlingen mee aan de slag kunnen gaan.

Met welke historische periode(s) is dit erfgoedverhaal verbonden?

IJzertijd, Romeinse tijd 

Met welke plaats(en), voorwerpen of erfgoedelementen is dit erfgoedverhaal verbonden?

Elversele/Tielrode

Verder kan ook gedacht worden aan de staters die bewaard worden in het Gallo-Romeins museum in Tongeren.

Deze afbeelding is in hoge kwaliteit beschikbaar

Ja

We beschikken over de rechten van dit beeld/kregen toestemming van de rechthebbende(n) voor het gebruik van deze afbeelding.

Nee of weet niet