home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Schittert jouw verhaal straks in het virtueel museum?

De Romeinse zilverschat van Belsele

Welk thema of onderwerp moet het publiek straks zeker in het virtueel museum zien?

In het derde kwart van de 3de eeuw na Christus breken Germaanse troepen door de Romeinse limes. De Romeinse provincie waar onze regio deel van uitmaakt wordt geteisterd door gewelddadige raids. Vluchten is voor de toenmalige bewoners de enige optie. (thema vluchtelingen).

Welk bijzonder verhaal is gelinkt aan dit onderwerp?

  1. De muntschat van Belsele is een spaarschat van meer dan 1500 zilveren munten die dateert uit de 3e eeuw na Christus. De vondst ervan is al een bijzonder verhaal op zich. Hij werd in 1892 bij toeval gevonden door Jean De Wael en zijn zoon. Dit gebeurde bij de bewerking van een akker die in de onmiddellijke nabijheid ligt van een Gallo-Romeinse nederzetting die gekend is als Belsele-Steenwerk. Mogelijk gaat het hier om een villa rustica; een groot agrarisch domein met centrale herenwoning, of een Romeinse baanpost.
  2. Deze spaarschat is te linken aan de opeenvolgende raids van de Germanen in de jaren 60 van de derde eeuw die een hele vluchtelingenstroom op gang brachten naar veilige oorden. De eigenaars van de Romeinse nederzetting begroeven een deel van hun vermogen om bij hun terugkeer, wanneer het opnieuw veilig was, een nieuw bestaan te kunnen opbouwen. Helaas is dit niet gebeurd. Het lot van deze mensen is een mysterie.
  3. De samenstelling van de zilverschat vertelt tevens het verhaal van de verzwakking van de Romeinse centraal gezag en de gevolgen voor de stabiliteit en veiligheid van het Romeinse keizerrijk.

Waarom mag dit erfgoedverhaal niet ontbreken voor ons publiek in het virtueel museum?

Geldschatten zijn op zich al uitzonderlijke vondsten. Een spaarschat terugvinden, is een unicum op zich. Tevens wordt aangetoond dat vluchtelingen en hun onzeker lot iets is van alle tijden.

Is het erfgoedverhaal verbonden met de plannen van jouw organisatie in 2024 en 2025? Zo ja, waarmee dan?

Met Erfpunt willen we een nieuw educatief initiatief nemen, de archeologische koffer. Via de koffer, met enkele regionale erfgoedobjecten, kunnen leerlingen in de klas kennis maken met archeologie. Dit gebeurt aan de hand van begeleidende onderzoeksvragen die op voorhand door ons zijn opgesteld. Ze leren ook wat bij over de rijke regionale geschiedenis van het Waasland binnen een bredere historische context. Deze koffer willen we aanbieden aan het secundair onderwijs. De geldschat van Belsele is een casus in de koffer waar de leerlingen mee aan de slag kunnen gaan.

Met welke historische periode(s) is dit erfgoedverhaal verbonden?

Romeinse keizerrijk, Romeinse tijd, Oudheid

Met welke plaats(en), voorwerpen of erfgoedelementen is dit erfgoedverhaal verbonden?

Belsele

Kun je enkele weblinks meegeven naar achtergrondmateriaal?

https://www.erfpunt.be/het-steenwerk-en-haar-muntschat/

https://www.museasintniklaas.be/collecties/topstukken/romeinse-muntschat-uit-belsele

Laad eventueel een afbeelding op om je onderwerp nog te verduidelijken

Deze afbeelding is in hoge kwaliteit beschikbaar

Ja

We beschikken over de rechten van dit beeld/kregen toestemming van de rechthebbende(n) voor het gebruik van deze afbeelding.

Nee of weet niet