home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Schittert jouw verhaal straks in het virtueel museum?

Doelse kogge

Welk thema of onderwerp moet het publiek straks zeker in het virtueel museum zien?

  1. Het belang van Vlaanderen in het algemeen en Antwerpen in het bijzonder als maritiem handelspunt vanaf de middeleeuwen tot de 18e
  2. Opgraving van een middeleleeuws scheepswrak en conservatie ervan

Welk bijzonder verhaal is gelinkt aan dit onderwerp?

De Doelse kogge werd in 2000 geborgen bij de aanleg van het Deurganckdok.  Bij de opgraving was een geen spoor van de mast en de ballast. Dit kan op twee dingen wijzen. De kogge was afgedankt en lag aan de kant zodat het hout hergebruikt zou kunnen worden. Een tweede mogelijkheid is dat de kogge aan een wachtdok lag om hersteld te worden. Sommige koggen werden gebruikt voor militaire doeleinden. We kunnen stellen dat deze kogge daarentegen voor de handel via de Oost- en Noordzee bedoeld was. De kogge was op het moment dat hij kapseisde niet in actief gebruik.

Er zijn drie bredere historisch belangrijke processen te linken aan deze kogge.

  1. Het eerste is de verzanding van de West-Vlaamse kustgebieden. Hierdoor vonden steeds meer schepen hun weg naar de haven van Antwerpen.
  2. Het tweede proces is dat van Antwerpen wat in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd het handelscentrum van Europa wordt. De kogge is een schip dat typisch is voor de handel van de Hanzesteden. Dit duidt op een handelsnetwerk met het huidige Scandinavië en Duitsland bij het vervoer van bulkgoederen.
  3. Opgraving en conservatie van de kogge . Omdat het in Vlaanderen de opgraving en het conserveren van een scheepswrak uniek is. 

Waarom mag dit erfgoedverhaal niet ontbreken voor ons publiek in het virtueel museum?

De vondst van deze kogge is een unieke en belangrijke vondst op internationaal niveau. Houten schepen worden zelden in dergelijke volledigheid teruggevonden. Er zijn in Europa maar 20 schepen van het type kogge gevonden, waarvan vele zeer incompleet.  De grootste oorzaak hiervan is het snelle natuurlijke afbraakproces van organische materialen zoals hout en het zilte water. De Doelse kogge is, na een Kogge gevonden in Duitsland, de meest complete kogge die tot nu toe ontdekt is. Hij geeft een uniek beeld over de middeleeuwse scheepvaart en handel.

Is het erfgoedverhaal verbonden met de plannen van jouw organisatie in 2024 en 2025? Zo ja, waarmee dan?

Met Erfpunt willen we een nieuw educatief initiatief nemen, de archeologische koffer. Via de koffer, met enkele regionale erfgoedobjecten, kunnen leerlingen in de klas kennis maken met archeologie. Dit gebeurt aan de hand van begeleidende onderzoeksvragen die op voorhand door ons zijn opgesteld. Ze leren ook wat bij over de rijke regionale geschiedenis van het Waasland in een bredere historische context. Deze koffer willen we aanbieden aan het secundair onderwijs. Deze kogge zal gebruikt worden in de koffer waar de leerlingen mee aan de slag kunnen gaan.

Bedoeling is om in de omgeving van het polderdorp Doel een bezoekerscentrum voor de kogge op te richten. Niet alleen de kogge zal daar te bezichtigen zijn maar ook wordt het brede verhaal van de regio verteld (dit moet wel nog allemaal uitgewerkt worden).

Met welke historische periode(s) is dit erfgoedverhaal verbonden?

Late middeleeuwen

Met welke plaats(en), voorwerpen of erfgoedelementen is dit erfgoedverhaal verbonden?

Haven van Antwerpen, Beveren, Deurganckdok

Laad eventueel een afbeelding op om je onderwerp nog te verduidelijken

Deze afbeelding is in hoge kwaliteit beschikbaar

Nee of weet niet

We beschikken over de rechten van dit beeld/kregen toestemming van de rechthebbende(n) voor het gebruik van deze afbeelding.

Nee of weet niet