Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Schittert jouw verhaal straks in het virtueel museum?

Franse klassen in Antwerpse scholen

Welk thema of onderwerp moet het publiek straks zeker in het virtueel museum zien?

Het fenomeen van de transmutatieklassen in Vlaanderen. Het systeem vindt zijn oorsprong in Brussel aan het einde van de 19de eeuw om de tweetaligheid bij leerlingen te bevorderen. Meer dan dertig jaar later wordt het systeem opnieuw geïntroduceerd in Vlaanderen om leerlingen Nederlands aan te leren.

Welk bijzonder verhaal is gelinkt aan dit onderwerp?

In 1882 opende de stad Antwerpen de gloednieuwe meisjesschool Ecole moyenne de desmoiselles in de Lange Leemstraat. De school kwam er na een hervorming van het stadsonderwijs en de steeds grotere vraag naar onderricht voor kinderen. Oorspronkelijk was de ‘Jufferschool’ - zoals ze in de volksmond werd genoemd - een betalende school voor rijke Franstalige Antwerpse bourgeoisie. In de wijk Klein Antwerpen ademde deze school lange tijd status en prestige uit. Na de eeuwwisseling werd de school vrij snel in het reguliere scholennetwerk van de stad opgenomen en was de leerlingentoevoer meer divers. Het Franstalige karakter van de school bleef echter behouden. Na de vernederlandsing van het onderwijs richtte de meisjesschool ‘transmutatieklassen’ in zodat Franstalige leerlingen het Nederlands kon worden aangeleerd. Deze methodiek bleef van kracht tot in de jaren zestig.

Waarom mag dit erfgoedverhaal niet ontbreken voor ons publiek in het virtueel museum?

Dit is een verhaal dat vandaag velen blijft verbazen: Franstalig onderwijs in stedelijke scholen tot aan het einde van de jaren zestig.

Is het erfgoedverhaal verbonden met de plannen van jouw organisatie in 2024? Zo ja, waarmee dan?

Neen

Met welke historische periode(s) is dit erfgoedverhaal verbonden?

(19de eeuws) (Franstalig) onderwijs, taalwetten, taalstrijd

Met welke plaats(en), voorwerpen of erfgoedelementen is dit erfgoedverhaal verbonden?

Het verhaal is verweven met het oude schoolpand waarin het ADVN vandaag is gehuisvest in de Lange Leemstraat 26 in Antwerpen

Kun je enkele weblinks meegeven naar achtergrondmateriaal?

http://www.advn.eu/web/mededelingen/ADVN-Mededelingen-75.pdf

https://expo.advn.be/de-jufferschool#353403958

Deze afbeelding is in hoge kwaliteit beschikbaar

Ja

We beschikken over de rechten van dit beeld/kregen toestemming van de rechthebbende(n) voor het gebruik van deze afbeelding.

Ja