Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Verslag ontwerpdag 3: verhaallijnen, erfgoedelementen en selectiecriteria

Welke erfgoedelementen en verhalen neemt het museum binnen dit brede bereik op? En hoe selecteren we die? Hoe kunnen we de burger betrekken bij dit traject? En hoe kunnen we daarvoor samenwerken met de sector? Die vragen namen we onder de loep tijdens de workshops op 8 februari. 

De sessie was de laatste van de drie ontwerpdagen die het Departement Cultuur, Jeugd en Media op 4, 7 en 8 februari organiseerde over het virtueel museum van Vlaanderen. Lees ook het verslag van sessie 1: het virtueel museum in de erfgoedsector, en sessie 2: gebruikersgerichte belevingsconcepten.  

We ontvingen vele positieve reacties, en willen de deelnemers bedanken voor hun tijd, ideeën, vragen en kritische bedenkingen die dit traject mee vormgeven. 

Naar selectiecriteria voor de inhoud van het museum 

Als introductie vertelt projectleider Willem Putzeys dat het museum wil focussen op de publieksontsluiting van erfgoed, via een groeiende verzameling verhalen. Samen met de deelnemers willen we de selectiecriteria verkennen voor wat wel en wat niet in het virtueel museum van Vlaanderen komt, als een kader dat de toekomstige redactionele werking van het virtueel museum kan helpen bij het creëren van verhalen. Bij de start van de breakoutsessies krijgen de deelnemers een compilatie van inspirerende erfgoedbeelden te zien.

Bekijk hier de presentatie.

In verschillende groepen buigen we ons over mogelijke selectiecriteria aan de hand van een tweeledige vraag: wat moet zeker een plaats krijgen in het museum en waarom? Op basis van de antwoorden clusteren we argumenten waarom iets beslist in het virtueel museum van Vlaanderen thuishoort. Elke groep kiest drie argumenten om plenair toe te lichten. Geselecteerde clusters zijn o.a. strijd, vanzelfsprekendheid, meerstemmigheid, topstukken, controversieel erfgoed, verbinding, alledaags erfgoed, herkenbaarheid, laagdrempeligheid, uniek voor Vlaanderen … We merken dat verschillende groepen gelijkaardige clusters aanhalen. 

Publiektraject 

Dieter van de partnerorganisatie Treecompany licht plenair toe hoe we burgers willen betrekken bij de vormgeving van het museum. Met een publiekscampagne willen we het brede publiek aanzetten om de dialoog aan te gaan via een online app en vijf offline provinciale gespreksavonden.  

Bekijk hier de presentatie.

In verschillende groepen polsen we naar de reacties op het publiekstraject en naar mogelijke samenwerkingen met de sector. We merken dat deelnemers enthousiast zijn om de campagne mee uit te dragen, bijvoorbeeld via hun nieuwsbrieven, sociale media, infoborden op locatie, gidsen, evenementen en activiteiten zoals tentoonstellingen, games of challenges …  Deelnemers spreken ook enkele bezorgdheden uit: zal het publiekstraject ook mensen betrekken die niet of minder digitaal geletterd zijn? Hoe maak je een deelname aantrekkelijk voor mensen die niet vertrouwd zijn met erfgoed? Is de meerwaarde van een deelname voldoende duidelijk (what’s in it for me?)? Informeren jullie helder en tijdig wat er gebeurt met de inbreng van het publiek? We nemen deze bedenkingen ter harte en houden er rekening mee bij het verfijnen van de verdere uitwerking van het publiekstraject. Hou zeker de community site in de gaten voor nieuws over (de start van) het publiekstraject en andere doe-mee-activiteiten! 

We onthouden de goesting van de sector om betrokken te blijven bij dit traject. Deelnemers willen locaties en expertise met ons delen en ook in de verdere verkennende fases met ons samenwerken.

Antwoorden op de vragen van de deelnemers aan de sessie, kan je hier lezen.

Bedankt! 

Deel op facebook
Deel op twitter