Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Over het virtuele museum voor de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen

Waarom een museum van Vlaanderen?

Erfgoed verbindt je met geschiedenis en cultuur. Gebouwen of de sporen ervan, ambachten, feesten en tradities, kunst- en gebruiksvoorwerpen, manuscripten, documenten, films en foto’s, al het erfgoed dat getuigt van de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen is wijd verspreid, soms herkenbaar, maar vaak ook verborgen.

Het nieuwe museum wil dat erfgoed verweven in verhalen over Vlaanderen en je de weg er heen wijzen.

Waarom een virtueel museum?
  • Ons erfgoed is over heel Vlaanderen en ver daarbuiten te vinden. Digitaal kunnen we het samenbrengen, en overal op elk moment bereikbaar voor je maken, zonder zorgen over openingsuren, drukte of afstand.
  • De geschiedenis van Vlaanderen is nooit af. Elke dag brengt nieuwe inzichten die er een plek kunnen krijgen; geen gebrek aan plaats in een virtueel museum!
  • Oog in oog staan met een portret van honderden jaren oud, de stilte in een kathedraal,... die magie kunnen we niet digitaliseren, maar we kunnen je wel laten reizen door de tijd of vliegen boven Vlaanderen, en je erfgoed laten ervaren als nooit tevoren.
Hoe zal het virtuele museum er uitzien?

Dat zijn we nu stap voor stap aan het uitwerken, en dat willen we samen doen met onder andere erfgoedprofessionals, liefhebbers, digitale creatieven, en met ons toekomstige publiek.

Ook in de erfgoedwereld wordt er druk gedigitaliseerd, maar er is vandaag nog geen model dat we kunnen volgen. Het is pionierswerk. We tekenen, toetsen en verbeteren.

En dat zal niet stoppen als de eerste versie van het museum er is. We willen leren van onze bezoekers en nieuwe mogelijkheden van digitale technologie inzetten om het museum steeds boeiender te maken.

Wanneer gaat het virtuele museum open?

We plannen om tegen het einde van 2022 een concept klaar te hebben, zodat de ontwikkeling van het museum kan starten in de loop van 2023.

Het is dus nog wat vroeg voor een openingsdatum, maar daar kunnen we begin 2023 een idee van geven. Naast een concept werken we namelijk een plan voor de implementatie uit, en voor de organisatie die het nieuwe museum gaat beheren.

Wie werkt er mee aan het virtuele museum?

Departement cultuur, jeugd en media leidt de uitwerking van het concept voor het museum in opdracht van de Vlaamse minister van cultuur. We bouwen een samenwerking uit met vele partners: de brede erfgoedsector in Vlaanderen (inclusief onroerend erfgoed), Digitaal Vlaanderen, de creatieve en digitale sector en het aanstormend talent in een aantal scholen. Naarmate het concept tastbaarder wordt, betrekken we er ook op allerlei manieren ons potentiële publiek bij.

Verder is er ook overleg met partijen die raakvlakken met erfgoed hebben, zoals Toerisme Vlaanderen en de VRT.