Bouw mee aan het redactieplan 2023

Geef mee invulling aan het virtuele museum en reik vanuit je organisatie onderwerpen aan voor het redactieplan 2023.

In 2023 bouwen we de eerste versie van het virtuele museum voor de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen. Naast de technische ontwikkeling starten we ook met de inhoudelijke invulling, aan de hand van een rollend redactieplan. Gezien de interesse waarop het idee kon rekenen tijdens de voorstelling van een redactioneel groeipad op onze trefdag in het najaar nodigen je als erfgoedbeheerder graag uit om daar thema's en onderwerpen voor te suggereren.

Voeg onderwerpen toe

We plannen de uitrol van de eerste versie van het virtuele museum in het voorjaar van 2024. Je voorstellen mogen verwijzen naar je vaste collectie of activiteiten, maar ook naar bijvoorbeeld tentoonstellingen of evenementen die je organisatie in 2024 gepland heeft. Ook niet-collectiebeherende instellingen zoals erfgoedcellen kunnen vanuit hun kennis doorverwijzingen naar erfgoedbeheerders aanreiken.

De onderwerpen die je aandraagt en het materiële en immateriële erfgoed waar ze naar verwijzen, mogen zowel bekend als minder bekend zijn, en zowel de fraaie als de minder fraaie kanten van de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen belichten (lees hier hoe we die kerntermen definiëren).

Vanuit je onderwerpen werkt ons team aan redactieplan van waaruit we erfgoedbelevingen ontwikkelen. De vooruitgang kan je op deze site volgen.

2023 is een druk jaar met al die beleidsplannen, maar we krijgen toch al vragen over gastredactie. Laat ons iets weten als je meer wil doen dan onderwerpen aanreiken.