Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Selectiecriteria voor het redactieplan van het virtueel museum

Het virtueel museum voor de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen focust zich op de digitale publieksontsluiting van erfgoed via een steeds groeiende verzameling verhalen en belevingen. Maar hoe kiezen we de verhalen die het redactieplan voor het virtueel museum voeden? Selectiecriteria wijzen ons de weg.

Waarom selectiecriteria?

  • Selectiecriteria helpen de overeenstemming te bewaken tussen het aanbod en de missie van het virtueel museum.
  • Ze moeten keuzes helpen objectiveren en transparant maken, los van persoonlijke voorkeuren.

Hoe komen we tot selectiecriteria? 

Het opstellen van selectiecriteria is een groeiproces, samen met de verfijning van de missie van het virtueel museum. Ze zijn dus nog niet af, en ze zullen ook in de toekomst regelmatig geherevalueerd moeten worden.

De lijst hieronder is het resultaat van een aantal stappen sinds de start van het traject. Tijdens de ontwerpdagen met de sector in februari 2022 verkenden we samen met de deelnemers welke onderwerpen zouden passen in het virtueel museum. Daaruit hebben we een eerste set criteria afgeleid die we tijdens een aantal workshops, overlegmomenten en de trefdag in november 2022 met de brede sector afgetoetst hebben. In 2023 starten we een redactieplan en ontwikkelen we een eerste set erfgoedbelevingen. Voor het redactionele luik werken we samen met Geheugen Collectief en OKV, met wie we de selectiecriteria nog verder verfijnen.

Eerste voorstel voor de selectiecriteria die het virtueel museum wil hanteren

1. Representatief voor de hele geschiedenis, van prehistorie tot nu, ook de moeilijke bladzijden.

2. Representatief voor alle aspecten van cultuur (wonen, werken, eten, leren ...).

3. Representatief voor alle types erfgoed (roerend, onroerend, immaterieel). 

4. Representatief voor de veranderlijke regio Vlaanderen, de sporen die we er buiten nalieten en omgekeerd.

5. Representatief voor verschillende perspectieven, ook de minder bekende. 

6. Zowel bekend, onbekend als bedreigd erfgoed

7. Grote en kleine geschiedenis, ook persoonlijke en lokale verhalen die een menselijk gelaat geven aan de grote gebeurtenissen. 

8. Mooi meegenomen: verbinding mogelijk met eigentijds thema (herkenbaarheid).

 

Deel op facebook
Deel op twitter