Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Verslag workshop prototype 3 Uitdaging

In dit verslag geven we een beknopte samenvatting van de workshops over prototype 3 'Uitdaging' tijdens de trefdag met de erfgoedsector over het virtuele museum van Vlaanderen op 21 november 2022.

Wil je zelf dit prototype uitproberen? Volg deze link!

Workshop prototype 3 uitdaging

Vraag 1: waarom heb je voor deze workshop gekozen? 

 • Het is een uitdaging om jongeren te bereiken, dit prototype kan interessant zijn voor groepen jongeren. 
 • Ontdekken of er commerciële bruggen mogelijk zijn. 
 • Ontdekken hoe de sector hiermee omgaat. 
 • Zelf op zoek naar manieren om mensen naar een locatie te lokken. 
 • Ontdekken hoe we immaterieel erfgoed hierbij kunnen betrekken. 
 • Ontdekken hoe dit doe-gerichte formaat met informatie gecombineerd kan worden. 

Toelichting door bouwer van het prototype en bijkomende antwoorden door de verslaggever 

 • Concept: de bedoeling is om erfgoed op een speelse manier te laten ontdekken door korte, lichte verhalen te koppelen aan een laagdrempelige activiteit, te beginnen met erfgoed om de hoek. We willen met dit format de beeldvorming en perceptie rond erfgoed beïnvloeden eerder dan het erfgoed uitdiepen. Mensen kunnen die uitdagingen thuis of ter plaatse uitvoeren. Vanuit de uitdaging leiden we hen voor verdieping toe naar een erfgoedinstelling of -plek, en naar andere belevingen in het virtuele museum die ermee te maken hebben. DIt format vergroot de kans dat mensen hun eigen erfgoedgerelateerde foto's en filmpjes gaan delen op sociale kanalen. 
 • Redactieproces: uitdagingen kunnen verbonden worden aan alle types erfgoed, aan bekende en minder bekende plekken over heel Vlaanderen. Het bedenken en samenstellen (tekst, beeld en voorbeeld) van uitdagingen kan relatief snel, waardoor we ze ook kunnen vervangen wanneer ze niet meer actueel zijn. 
 • Rol van het virtuele museum in het redactieproces: (zie ook presentatie over redactioneel groeipad): in de beginfase werkt het eigen redactieteam met de sector om onderwerpen te verzamelen. Dat team gebruikt de keuzecriteria in het selectiekader om een representatieve vertegenwoordiging van soorten erfgoed/plaatsen/cultuuraspecten/periodes te garanderen. Het team staat in voor het vertalen van een onderwerp naar een uitdaging, het materiaal ervoor, en het beheer in het redacteursplatform. In een volgende fase werkt het team samen met gastredacteurs rond het creëren van uitdagingen. Het redactieteam biedt gastredacteurs ondersteuning op vlak van redactie en kwaliteitscontrole. 
 • Inpassing in het (technische) concept van het virtuele museum: de uitdaging is één van de inhoudelijke formats die de app van het virtuele museum kan aanbieden. Het prototypes is een los bouwsel, maar in het platform dat we in 2023 implementeren, wordt het een format dat redacteurs in een redacteurstoepassing kunnen beheren. De virtuele museum-app voor het publiek wordt uitgewerkt als webapplicatie (kan je bekijken in een browser, op je pc) en als native app (voor geavanceerdere belevingen zoals AR). In beide gevallen kunnen we de camerafunctie van pc of smartphone aanroepen om een foto of filmpje van de uitdaging te maken. 
 • Link met de ErfgoedApp: het virtuele museum wil in de eerste plaats een publiek bereiken dat vandaag minder geïnteresseerd is in erfgoed. Het virtuele museum wil deze doelgroep prikkelen met een steeds groeiende waaier van korte belevingen, en hen van daaruit toeleiden naar erfgoedbeheerders voor verdieping. Die doorverwijzing kan ook naar digitale verdieping zijn, zoals de ErfgoedApp biedt. De geografische koppeling van belevingen in beide platformen kan die link alleen maar versterken.  
 • Vaststellingen uit gebruikerstesten (60-tal deelnemers van alle leeftijden waarvan 15 onder de 20): mensen gaan gemakkelijker op de uitdaging in als ze eerst een kort verhaal krijgen. 

Vraag 2: hoe of waarom is dit prototype  interessant om verhalen/content van jouw organisatie/instelling binnen het virtueel museum te delen? 

Sterktes: 

 • Uitdagingen zorgen ervoor dat kennis beter beklijft (ervaring uit Creakampen). 
 • Dit format kan voor archieven gebruikt worden. 
 • Dit format biedt plaats voor immaterieel erfgoed en kan bijdragen aan zichtbaarheid en sensibilisering. 
 • Hoewel het prototype nu de indruk van een stadswandeling geeft, kan het format ook werken in een museale context. 
 • Integratie op eigen social media is interessant. 
 • Dit format is interessant voor collecties die over een hele stad verspreid zijn, zoals in Leuven. 
 • Het Speelgoedmuseum in Mechelen ziet mogelijkheden om links te leggen doorheen de stad, naar speeltuinen, erfgoedplekken en andere plaatsen waar de fysieke omgeving plaats biedt voor een spelelement. 
 • De foto-challenge kan zerker werken in een kasteeldomeinen, dat zijn vaak fotogenieke plaatsen. 

Vragen en aandachtspunten: 

 • Risico dat 'oudere' jongeren het kinderachtig vinden. Segmentatie en samenwerking met influencers wellicht belangrijk. 
 • Om een 'koud' publiek 'warm' te maken, is het prototype sterk gericht op vorm en minder op inhoud. Het zal overtuiging vragen om de sector hierin mee te krijgen; het virtuele museum rekent immers op hen voor de verdieping. Daarnaast zal ook redactionele begeleiding nodig zijn om goede challenges te bedenken. 
 • Uitdagingen worden het beste bedacht in samenwerking met de erfgoedbeheerders. Ook landelijke dienstverleners zonder eigen collectie kunnen onderwerpen aanreiken vanuit hun kennis (zie uitleg over het redactieproces hierboven). 
 • Wat is het verband met de ErfgoedApp (zie hierboven). 

Vraag 3: kan dit format werken? 

 • Het format kan werken voor jongeren, in ieder geval om hen bewust te maken van erfgoed om de hoek.  
 • We dienen wel te vragen of het jongeren ook over de drempel krijgt van bv. een museum. 
 • Influencers kunnen helpen om een uitdaging nog aantrekkelijker te maken. 
 • Context en informatie bij de uitdaging kunnen helpen bij de toeleiding (dat wordt ook bevestigd door de gebruikerstesten, zie hoger).