Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Een stand van zaken: waar staat het virtueel museum vandaag?

Hoe staat het vandaag met het virtueel museum? En wat staat er nog op de planning voor 2023? Ontdek hieronder meer over de verschillende werven die vormgeven aan het virtueel museum.

 

Werf beleving

In 2022 werden zes belevingsprototypes -, (UiT) event, verhaal, interactief verhaal, spel, AR en challenges - ontwikkeld van hoe het virtueel museum er kan uitzien, die vervolgens met een brede groep stakeholders zijn getest. Deze belevingen worden in 2023 verfijnd. De belevingen verwijzen naar materieel en immaterieel erfgoed. Bovendien kan je de belevingen indelen op een spectrum van 'meer informerend' naar 'meer entertainend'.

Werf redactieplan

Om in overeenstemming met de missie van het virtueel museum steeds een evenwichtige invulling te garanderen, werken we met een redactieplan. 

Het redactieplan kenmerkt zich door een 'rollend' en 'groeiend' karakter. Het plan laat met andere woorden toe om de erfgoedbelevingen in het museum steeds aan te vullen en hierbij flexibel in te spelen op relevante (erfgoed)gebeurtenissen in de actualiteit of evenementen in de sector. Onderwerpen kunnen vertrekken uit individuele erfgoedelementen (bv. een waterput, schilderij, traditie, sandaal …), thema’s of periodes die verschillende elementen verbinden (bv. werken van Dirk Bouts in Leuven en daarbuiten, sporen van Romeinse verleden in het Waasland …), of feiten en verhalen (bv. rol van de nazi’s in het behoud van het Rubenshuis). De relevantie en het toeleidingspotentieel van belevingen kan voor het publiek versterkt worden als onderwerpen aansluiten bij de toekomstplannen van de erfgoedbeheerder, bv. een jubileumjaar, een (her)opening (of tijdelijke sluiting), een nieuwe aanwinst, een restauratie ... 

Om effectief als een versterker en een wegwijzer te functioneren, willen we het rollende redactieplan in de eerste plaats invullen met onderwerpen die de collega's in de sector aanreiken. Op de Trefdag in november 2022 bleek dat bijna alle deelnemers daar graag in 2023 al toe wilden bijdragen. Daarom hebben we na de Trefdag een oproep gelanceerd naar de aanwezigen en bij uitbreiding de brede erfgoedsector om prikkelende erfgoedverhalen met ons te delen. Deze verhalen hielpen ons om het redactieplan en de redactierichtlijnen te verfijnen. Bijdrages zullen niet in volgorde van ontvangst naar belevingen vertaald worden. Op basis van een selectiekader bestaande uit acht criteria, zal bepaald worden welke verhalen in de eerste versie van het virtueel museum worden opgenomen. Deze criteria werden opgesteld in overleg met een beperkte groep stakeholders uit de erfgoedsector en worden doorlopend verfijnd. Ontdek de selectiecriteria hier

Het redactieplan wordt uitgewerkt door een tijdelijk redactieteam dat onder leiding staat van Geheugen Collectief, een historisch onderzoeksbureau dat geschiedenis aantrekkelijk wil maken voor een breed publiek, en dat wordt ondersteund door OKV, tijdschrift over boeiend en gevarieerd kunst- en erfgoednieuw. Beide partners combineren ervaring in publieksgeschiedenis, een breed netwerk, een groot archief, en een brede kennis van erfgoed in Vlaanderen. Dit 'ad interim' redactieteam zorgt voor de opstart van de redactie, de eindredactie en ondersteuning van gastredactie van de verhalen in het virtueel museum. Opdat de bezoeker een consistente ervaring beleeft en opdat we de werklast voor collega's uit de erfgoedsector om verhalen via het virtueel museum te delen zo laag mogelijk willen houden, heeft het redactieteam sjablonen, richtlijnen en een voorbeeld per belevingsformat (zie werf 'Beleving) opgemaakt. Wanneer er een beheersentiteit voor het virtueel museum geselecteerd is (zie 'Werf beheersorganisatie'), zal deze de redactietaken overnemen.

Wil je zelf een erfgoedverhaal aanreiken? Klik hier!

Werf strategische communicatie en branding

Voor de strategische communicatie over het museum werken we samen met communicatiepartner Bonka Circus. Zij werken uit langs welke kanalen we welke publiekssegmenten zullen benaderen en zij bedenken een naam en gezicht voor het virtueel museum.

Gebruikers die we aangetrokken hebben, willen we blijven prikkelen. We voorzien doorlopend (kleinere) campagnes waarvoor we nieuwe belevingen op nieuwe fysieke en digitale locaties kunnen gebruiken. 

Werf technische architectuur

Sinds februari 2022 werken we aan de technische architectuur, ofwel het digitale ‘geraamte’, van het museum. De technische architectuur bepaalt het groeimodel van het museum. Stapsgewijs worden stukjes en functies bijgebouwd aan het museum. Het virtuele museum zal beschikbaar zijn als een website en als een app.

Het technisch platform heeft twee functies. Ten eerste kunnen gebruikers erfgoed bij hen in de buurt zoeken, en kunnen ze aan de hand van suggesties door verschillende erfgoedbelevingen scrollen. De applicatie moedigt bezoekers aan om enkele gegevens via een profiel te delen zodat zij gepersonaliseerde suggesties krijgen. Ten tweede omvat het platform de toepassing waarin (gast)redacteurs belevingen kunnen aanmaken en beheren, alsook een onderliggend platform dat zorgt voor onder andere analytics, het beheer van assets en gebruikersgegevens.

Het platform moet erfgoeddata op een gestandaardiseerde wijze kunnen uitwisselen met andere toepassingen, en zal daarom datastandaarden ondersteunen zoals open data en linked data event streams, IIIF. Het platform zal tevens de evolutie van OSLO volgen. We willen ook aligneren met andere digitale initiatieven. Zo integreren we in 2023 al met het uitwisselingsplatform dat het Departement CJM in het kader van Doelgericht Digitaal Transformeren bouwt om UiT-evenementen te kunnen hergebruiken. 

Voor de ontwikkeling van het technisch platform werken we samen met Inuits en Atos.

Werf beheersorganisatie

Samen met consultancy bedrijf Think with people werkten we in de afgelopen periode ook aan het beheersplan voor het virtueel museum. Het beheers- of business plan beschrijft hoe het museum zich als organisatie positioneert in het erfgoedveld en formuleert de doelen, de taken, het team, het financiële plan met kosten en mogelijke inkomsten van het virtueel museum. Het businesplann beschrijft ook welke beheersorganisatie en werkingsmiddelen nodig zijn om de doelstellingen te realiseren. 

De beheersorganisatie staat in voor drie kerntaken om het virtueel museum te doen draaien; promotie, redactie en technologie. Voor de kernactiviteiten werken de eigen teamleden samen met partners. 

Departement CJM maakt een voorstel op van potentiële beheersentiteiten dat aan de volgende regering gepresenteerd zal worden. Er is momenteel nog geen beheersentiteit gekozen.

Wanneer opent het virtueel museum?

We willen de eerste versie van het virtueel museum demonstreren in januari 2024 en lanceren in maart.

 

Deel op facebook
Deel op twitter