Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
4 feb

Ontwerpdagen voor de sector

10-11-2021

Het virtuele museum wil roerend, onroerend en immaterieel erfgoed verbinden in verhalen over Vlaanderen. Daarover willen we graag met collega’s uit de sector denken en doen in drie sessies.

Vanwege de aanhoudende coronagolven hebben we de fysieke ontwerpdag omgeturnd naar drie kortere online themasessies gespreid over enkele dagen. Schrijf je in en we bezorgen je alle informatie om deel te nemen.

Sessie 1: Hand in hand: het virtueel museum in de erfgoedsector

Vrijdag 4 februari 13.00 tot 16.00

Na een overzicht van de stand van zaken en de planning tot het einde van 2022, stelt Indiville  de resultaten van het de sectorbevraging voor. Op die inzichten bouwen we verder met kleinere groepen in enkele break-outsessies, waarbij we o.a. inzoomen op de win-win museum & sector. Tussendoor geeft innovatiegoeroe  StefaanVandist  (www.StefaanVandist.eu) een inspirerende blik van buitenaf op de rol die het virtuele museum kan spelen.

Sessie 2: Op pad: gebruikersgerichte belevingsconcepten

Maandag 7  februari van 11.00 tot 13.00 of van 19.30 tot 21.30

Met ontwerppartner Studio Dott en enkele hogere onderwijsinstellingen, hebben we een eerste reeks concepten uitgewerkt en getest die we tijdens een workshop in kleine groepen samen verder verkennen. Aan het begin van de sessie delen we de inzichten uit ons gebruikersonderzoek en de gebruikerstesten die mee richting hebben gegeven aan de concepten.

Sessie 3: Gepakt en gezakt op weg: verhalen, erfgoedelementen en selectiecriteria

Dinsdag 8 februari van 14.00 tot 16.30 of van 19.30 tot 22.00

Het virtueel museum zal bezoekers mee trekken in de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen van de prehistorie tot nu. Welke erfgoedelementen en verhalen neemt het museum binnen dit brede bereik dan op? En hoe selecteren we die? In het eerste deel van deze sessie denken we verder over deze vragen vanuit het standpunt van de erfgoedsector. Om bij te dragen tot het collectieve geheugen van Vlaanderen, willen we hier ook burgers bij betrekken. In het tweede deel van de sessie stellen we samen met procespartner Levuur i.s.m. Treecompany voor hoe we dat in de komende maanden willen aanpakken en welke rol jullie hierin kunnen spelen.

Dit event is afgelopen. We willen de vele deelnemers bedanken om mee te denken over de vragen en voorstellen over de drie sessies heen. Binnenkort delen we de presentaties en verslagen op deze site.